Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem  www.pionierbhp.pl ( zwanego dalej Sklepem).

W niniejszym dokumencie  wyjaśniamy zasady oraz zakres przetwarzania przez nas danych oraz jakie prawa i obowiązki są z tym związane.

  1. Właścicielem Sklepu  i administratorem danych jest Tomasz Gierczyński będący osobą   fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pionier BHP Tomasz Gierczyński ul. Gajowa 7, 85-087 Bydgoszcz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9671243591 e-mail:biuro@pionierbhp.pl, tel. 523 760 842 (opłata jak za połączenie standardowe-wg cennika właściwego operatora).

  2. Dane osobowe zbierane przez  Sklep są przetwarzane zgodnie z:
   • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO),
   • Ustawą 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   • Ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne, 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Cel przetwarzania danych użytkowników następuje w objaśnionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych przypadkach oraz w celach podanych przy zapisywaniu danych, w celu obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.  

Są to przede wszystkim: realizacja procesu i obsługi transakcji zakupów oraz udostępnianie, personalizacja, rozwój i bezpieczeństwo naszych usług, zapewnienie obsługi i realizacji praw konsumenta z tytułu odstąpienia od umowy, zwrotu towaru, czy niezgodności towaru z umową, zarówno przez jak i po zawarciu umowy. 

Sklep przetwarza także dane użytkowników przy udostępnianiu newslettera, informacji i innej komunikacji bezpośredniej z klientami, jak i osobami zainteresowanymi usługami

Przykładowo w przypadku:

 1. założenia indywidualnego konta w Sklepie i jego zarządzania, podstawą prawną jest art.6 ust. 1. lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy o prowadzenie konta 
 2. w przypadku składania zamówienia w Sklepie internetowym, w celu wywiązania się z umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1. lit b RODO;
 3. subskrypcji biuletynu informacyjnego ( newsletter), w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, art 6 ust. 1 lit a RODO.

ZAKRES DANYCH

1. Zakres danych, które będziemy przetwarzać z powyższych celach to:

 • - w przypadku rejestracji konta: imię, nazwisko, adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail, ew. dane do faktury - nazwa firmy, adres, NIP, historia zamówień.
 • - w przypadku złożenia zamówienia:  imię, nazwisko, adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail, ew. dane do faktury - nazwa firmy, adres, NIP, zakres złożonego zamówienia ( w przypadku zakupów z zarejestrowanego konta)
 • - newsletter: imię, adres e-mail. 
 • - W celu powiadomienia o dostępności produktu wskazanego przez klienta: adres email.
 • - Umożliwienia rozliczenia za zwrócony towar: nr rachunku bankowego

2. W przypadku rejestracji konta Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do konta, które może być przez niego zmienione w późniejszym czasie.

PRAWA KLIENTA, KTÓREGO DANE SĄ PRZETWARZANE

Klientowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: 

1. A) Prawo do cofnięcia zgody,  jakiej udzielił Sklepowi na przetwarzanie danych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

B)  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez określony czas lub w części,  jaki we wskazanym celu.

C) Prawo dostępu do danych, ich poprawienia lub sprostowania.

D) Prawo do przenoszenia danych -tj. otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. 

E) odwołania zgody na subskrypcję Newslettera;

F) samodzielnego poprawienia danych w przypadku zarejestrowanego konta, w zakładce MOJE DANE.

2. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

3. Klient może też wnieść skargę do organy nadzorczego zajmującego się sprawami danych osobowych którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszania jego praw do ochrony danych osobowych lub innych na mocy RODO.

Czas przechowywania danych osobowych.

Dane Osobowe przechowujemy do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, w przypadku gdy zgoda jest podstawą ich przetwarzania,

a w przypadku:

 • założenia konta Klienta: przez czas jego istnienia,
 • przez czas wynikający z przepisów prawa, w tym podatkowego, 
 • rozliczenia należności, a po tym okresie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia, tj ogólny okres 6 lat.
 • w przypadku prośby o powiadomienie o dostępności produktu przez czas istnienia konta Klienta.

Powierzenie i przekazywanie danych innym podmiotom

Dane osobowe klienta powierzamy w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom współpracującym z nami, a także pracownikom Sklepu. Dane te są przekazywane dostawców usług na rzecz sklepu tj. dostawca świadczący usługi hostingu, usługi księgowej, systemy marketingowe, systemy do analizy ruchu w Sklepie, kancelaria prawna w celu ochrony prawnej Sklepu. Dodatkowo dane przekazywane są podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy tj firmom kurierskim i operatorom wybranej przez Klienta płatności.

Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

 Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak jedynie wtedy, gdy instytucje te zwrócą się do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, zezwalającą na takie działanie.

OCHRONA DANYCH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych dokładamy wszelkich starań,  wykorzystując wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszym Sklepie  zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia techniczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Osoby zatrudnione w Sklepie posiadają wymagane upoważnienia do przetwarzania danych   tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Ponadto zapewniamy szyfrowanie danych oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu.

MECHANIZM COOKIES

Cookies są to   pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, pozwalające między innymi na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Sklepu, zapisywane na urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania urządzenia przy ponownym połączeniu, są one przechowywane w urządzeniach końcowych Klienta. 

 Pliki cookies są potrzebne do  poprawnego zalogowania się do serwisu i korzystaniaze wszystkich funkcjonalności bez zakłóceń. Pliki te informują także Sklep o  aktywności użytkownika w Serwisie, ale nie pozwalają na jego  pełną identyfikację. 

1. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. w celu:

  1. dostosowania zawartości Serwisu zgodnie z  preferencjami Klienta oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych,
  2. tworzenia statystyk, 
  3. utrzymywania sesji. 
  4. dostarczenia treści o charakterze promocyjnym naszych produktów, dostosowanych do Twoich potrzeb. 

2. Sklep wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies funkcjonalne/techniczne
 2. Cookies reklamowe 
 3. Cookies analityczne

3. Klient w swojej przeglądarce internetowej ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4. Sklep może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.